Latest topics


[Items DotA] Assault Cuirass

Yummiah
Yummiah
Chủ nhà
Chủ nhà

Trạng thái : ... I cAn WaIt FoReVeR ...
Bài gửi : 1022
C.A.P : 7252
Reputation : 68

Tài sản
Tài sản:

code [Items DotA] Assault Cuirass

Bài gửi by Yummiah on Thu Apr 28, 2011 9:28 am

[Items DotA] Assault Cuirass Icon
Assault Cuirass
Tổng giá: 5550
Tên gọi khác: Giáp cuối

Món đồ hợp thành
[Items DotA] Assault Cuirass Thumb Hyperstone ( 2100 )
[Items DotA] Assault Cuirass Thumb Plate Mail ( 1400 )
[Items DotA] Assault Cuirass Thumb Chainmail ( 550 )
[Items DotA] Assault Cuirass Thumb Assault Cuirass Recipe Scroll ( 1500 )

Công dụng
35 Tốc độ đánh ( AS )
10 Armor
Passive: Attack Speed Aura
Cộng 20 tốc độ đánh trong phạm vi 900 AoE
Passive: Positive Armor Aura
Cộng 5 giáp trong phạm vi 900 AoE. Tác dụng lên trụ. Không hỗ trợ đồng thời với
Assault Cuirass, Ring of Basilius, và Vladmir's Offering.
Passive: Negative Armor Aura
Loại bỏ 5 giáp của đối phương trong phạm vi 900 AoE. Tác dụng lên trụ đối
phương.There's only - 1 think ... 2 do ... 3 words ... 4 you I LOVE YOU
[Items DotA] Assault Cuirass Sabers10

    Hôm nay: Fri Oct 18, 2019 12:43 am