Latest topics


[Items DotA] Heart of Tarrasque

Yummiah
Yummiah
Chủ nhà
Chủ nhà

Trạng thái : ... I cAn WaIt FoReVeR ...
Bài gửi : 1022
C.A.P : 7252
Reputation : 68

Tài sản
Tài sản:

code [Items DotA] Heart of Tarrasque

Bài gửi by Yummiah on Thu Apr 28, 2011 9:34 am

[Items DotA] Heart of Tarrasque Icon
Heart of Tarrasque
Tổng giá: 5500
Tên gọi khác: Trái tim

Món đồ hợp thành
[Items DotA] Heart of Tarrasque Thumb Messerschmidt's Reaver (3200)
[Items DotA] Heart of Tarrasque Thumb Vitality Booster (1100)
[Items DotA] Heart of Tarrasque Thumb Heart of Tarrasque (1200)

Công dụng:
40 Strength
300 HP
Passive: Health Regeneration
Hồi phục 2% trong tổng số máu mỗi giây. Chỉ hồi phục khi người sử dụng không bị ảnh hưởng bởi những người chơi khác hoặc Roshan trong vòng 6 giây.There's only - 1 think ... 2 do ... 3 words ... 4 you I LOVE YOU
[Items DotA] Heart of Tarrasque Sabers10

    Hôm nay: Fri Oct 18, 2019 1:53 am