Latest topics


[Items DotA] Black King Bar

Yummiah
Yummiah
Chủ nhà
Chủ nhà

Trạng thái : ... I cAn WaIt FoReVeR ...
Bài gửi : 1022
C.A.P : 7252
Reputation : 68

Tài sản
Tài sản:

code [Items DotA] Black King Bar

Bài gửi by Yummiah on Thu Apr 28, 2011 9:46 am

[Items DotA] Black King Bar Icon
Black King Bar

Tổng giá: 3900
Tên gọi khác: BKB

Món đồ hợp thành
[Items DotA] Black King Bar Thumb Ogre Axe ( 1000 )
[Items DotA] Black King Bar Thumb Mithril Hammer ( 1600 )
[Items DotA] Black King Bar Thumb Black King Bar Recipe Scroll ( 1300 )

Công dụng
10 Strength
24 Damage
Active: Avatar
Có khả năng kháng mọi phép thuật. Thời gian phục hồi và thời gian biến lớn sẽ giảm dần sau mỗi lần sử dụng. Từ 10/9/8/7/6/5 giây. 80/75/70/65/60/55 giây phục hồi.There's only - 1 think ... 2 do ... 3 words ... 4 you I LOVE YOU
[Items DotA] Black King Bar Sabers10

    Hôm nay: Fri Oct 18, 2019 12:52 am