Latest topics


[Items DotA] Linken`s Sphere

Yummiah
Yummiah
Chủ nhà
Chủ nhà

Trạng thái : ... I cAn WaIt FoReVeR ...
Bài gửi : 1022
C.A.P : 7252
Reputation : 68

Tài sản
Tài sản:

code [Items DotA] Linken`s Sphere

Bài gửi by Yummiah on Fri Apr 29, 2011 10:35 am

[Items DotA] Linken`s Sphere Icon
Linken's Sphere
Tổng giá: 5175
Tên gọi khác: Ngọc Block

Món đồ hợp thành
[Items DotA] Linken`s Sphere Thumb Perseverance ( 1750 )
[Items DotA] Linken`s Sphere Thumb Ultimate Orb ( 2100 )
[Items DotA] Linken`s Sphere Thumb Linken`s Sphere Recipe Scroll ( 1325 )

Công dụng
Hồi phục 6 HP/s
Hồi phục 150% Mana/s
15 tất cả
Chống hầu hết mọi thứ phép mỗi 20 giâyThere's only - 1 think ... 2 do ... 3 words ... 4 you I LOVE YOU
[Items DotA] Linken`s Sphere Sabers10

    Hôm nay: Fri Oct 18, 2019 2:05 am