Latest topics


[Items DotA] Blade Mail

Yummiah
Yummiah
Chủ nhà
Chủ nhà

Trạng thái : ... I cAn WaIt FoReVeR ...
Bài gửi : 1022
C.A.P : 7252
Reputation : 68

Tài sản
Tài sản:

code [Items DotA] Blade Mail

Bài gửi by Yummiah on Sat May 14, 2011 12:20 pm

[Items DotA] Blade Mail Icon
Blade Mail
Tổng giá: 2200
Tên gọi khác: Giáp phản

Món đồ hợp thành
[Items DotA] Blade Mail Thumb Broadsword (1200)
[Items DotA] Blade Mail Thumb Chain Mail (550)
[Items DotA] Blade Mail Thumb Robe of the Magi (450)

Công dụng
22 Damage
5 Armor
10 Intelligence
Active: Damage Return
Khi kích hoạt bộ giáp sẽ phản lại mọi sát thương bạn nhận được cho kẻ gây sát thương lên bạn, như một con dao hai lưỡi, bạn và kẻ tác dụng đều bị sát thương như nhau. Sát thương phản hồi lại thuộc dạng thuần ( Pure Damge ). Trong vòng 4 giây. 25 mana. 22 giây hồi phục.There's only - 1 think ... 2 do ... 3 words ... 4 you I LOVE YOU
[Items DotA] Blade Mail Sabers10

    Hôm nay: Fri Oct 18, 2019 12:45 am