Latest topics


phần mềm FortKnox Personal Firewall[Hot]

_Joey_xxxDarkNess_xxx_
_Joey_xxxDarkNess_xxx_
Tử thần
Tử thần

Trạng thái : Nothings is interesting
Bài gửi : 4395
C.A.P : 40146
Reputation : 90

Tài sản
Tài sản:

code phần mềm FortKnox Personal Firewall[Hot]

Bài gửi by _Joey_xxxDarkNess_xxx_ on Mon Jun 13, 2011 8:42 pm


phần mềm FortKnox Personal Firewall[Hot] BtnDownload


phần mềm FortKnox Personal Firewall[Hot] Py
Liên kết dự phòng


phần mềm FortKnox Personal Firewall[Hot] Icon_print In
ra giấy
FortKnox Personal Firewall là một tường lửa cá nhân dễ sử dụng cho phép bạn bảo vệ máy tính chống lại các cuộc tấn công
của hacker,
trojan, spyware và các mối đe dọa từ internet. Nó cho tổng quan về sử dụng đầy đủ của tất cả các mạng truyền thông
trong và ngoài
nước. Bên cạnh đó, FortKnox Personal Firewall đi kèm với tích hợp hệ thống ngăn chặn xâm nhập
và công nghệ SPI sẽ đảm bảo bảo vệ người dùng nâng cao.

phần mềm FortKnox Personal Firewall[Hot] FortKnox-Personal-Firewall_1
Với ứng dụng các quy tắc sử dụng có thể kiểm soát cách cá nhân các ứng dụng truyền thông qua
Internet. Người dùng có tùy chọn để thiết lập các quy tắc mở rộng phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ. Với giao diện trực quan của nó phù hợp cho cả hai mới bắt đầu và người dùng có kinh nghiệm.

phần mềm FortKnox Personal Firewall[Hot] FortKnox-Personal-Firewall_2
Dưới đây
là một số tính năng chính của "FortKnox Personal Firewall":
· Bảo vệ
hệ thống
khỏi các cuộc tấn công
trong nước
ra bên ngoài
· Giao thông và gói tin đăng nhập
· Statefull gói kiểm tra
· Tích hợp
hệ thống
ngăn chặn xâm
nhập
Tất cả các
hệ thống
kết nối tổng quan
· Các quy tắc cho người dùng kinh nghiệm
Anti-spoofing công nghệ
· Tập tin và cài đặt chia sẻ máy in
· Đồ họa
Giao diện thân
thiện
Tự động cập nhật cơ sở dữ liệu
· Hệ thống điều khiển
trang web
với khả năng chặn các trang web cá nhân
· chặn quảng cáo
· Referer chặn
· chặn ActiveX
· Cookies chặn
· Đơn giản
cấu hình
· Da hỗ trợ
· Hỗ trợ ngôn ngữ
Yêu cầu:
· 400 Mhz CPU
. 200 MB ổ cứng trống
· 256 MB RAM

    Hôm nay: Wed Oct 23, 2019 8:04 am