Latest topics


Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn]

_Joey_xxxDarkNess_xxx_
_Joey_xxxDarkNess_xxx_
Tử thần
Tử thần

Trạng thái : Nothings is interesting
Bài gửi : 4395
C.A.P : 40146
Reputation : 90

Tài sản
Tài sản:

code Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn]

Bài gửi by _Joey_xxxDarkNess_xxx_ on Thu Jul 07, 2011 11:43 am

Dây là toàn bô bản gốc win 7 mới ăn cắp dc !Tải lẹ kẻo link die!À có mấy link die ròi nên cái nào die thì đừng down nhé!
Bản Ultimate x86:

Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn] Images?q=tbn:ANd9GcSUpQZ0RWj8ZGRaJFU417T5xyw6wswYWbSKjJQlnl8_v1V3PUU&t=1&usg=__PxexGlPHdDVY9YDaU7prPNYRvmM=


- mediafire.com jbymnftio5ug/mznjzmzmglk- mediafire.com 3ugwdin2vhig/zyodxtbnltd
- http://megashare.vn/dl.php/1192262
- mediafire.com kvjxvx8a8eqg/mznjzmzmglk/en_windows_7_ultimate_x86_dvd_x15-65921.iso
- 4share.vn 54636160656c/en_windows_7_ultimate_x86_dvd_x15-65921.iso.file


Bản Ultimate N x86:

Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn] Images?q=tbn:ANd9GcTUY2F2N3u3S0xKY0okUZxfHSQv2WWMz1iZcS8RVKIMcWS_ZcA&t=1&usg=__TOh9xYMB8o1lUdB1cpkbw732nM8=


- http://megashare.vn/dl.php/1186459- mediafire.com 28021gaa10xg/ndw2glgi2ya/en_windows_7_ultimate_n_x86_dvd_x16-13640.iso


Bản Enterprise x86:

Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn] Images?q=tbn:ANd9GcTm0A6-DDEy0J_4p0CfY1oQ_RNM4_4HeE4D3s_tN_pSvmdASlI&t=1&usg=__YbQMr8d83EgvJy423nXtBCR9RL4=


- mediafire.com x0ywbzxgto6g/wwmyoei4mjn
Bản Home Premium x86:

Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn] Images?q=tbn:ANd9GcS6LNtdD0_BnOzEENjJhvCy-2zI_CAYdzBtScJAFRaTQkXRdvs&t=1&usg=__MxzzFkHjZHhXIMWuS5vngG3iBX0=


- http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65732.iso- http://megashare.vn/dl.php/1194043


Bản Home Basic x86:

Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn] 2wqy1pl


- 4share.vn 5462656665/en_windows_7_home_basic_x86_dvd_x15-65654.iso.file
Bản Professional x86:


- http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65804.iso- mediafire.com tn4myn1ypwxg/zmflyyzhxzg


Bản Professional N x86:

Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn] Images?q=tbn:ANd9GcSTrw257J_iFs7J_t7F4N6LKoLZ1pkDj-cExSlV214NP8ZuJX8&t=1&usg=__Lw43s-TCrcEvu8rRPhdFvAfZ2Ks=


- http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X16-13548.iso
Bản Ultimate x64:

Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn] Images?q=tbn:ANd9GcSze0zOatIodzWIvDgbRIgcZqwKsfHiTGl00CIFd7F_SP44EuQ&t=1&usg=__hyILGLxS2sULzEx3Ixfa6gyrpn4=


- mediafire.com wefz2ylyhjcg/uottoimmzdj- http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65733.iso
- http://megashare.vn/dl.php/1174290


Bản Professional x64:

Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn] Images?q=tbn:ANd9GcTr9ZORqp_vNEzBAfzZfbAeEA1bFTDHvHlmgJs4UPiRv-2T5Kw&t=1&usg=__cPyTWoLz3gi5gh9yGvnfQtU85Ts=


- 4share.vn 7e4f4e46494e/en_windows_7_professional_x64_dvd_x15-65805.iso.file
Bản Professional N x64:

Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn] Images?q=tbn:ANd9GcTr9ZORqp_vNEzBAfzZfbAeEA1bFTDHvHlmgJs4UPiRv-2T5Kw&t=1&usg=__cPyTWoLz3gi5gh9yGvnfQtU85Ts=


- http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X16-13550.iso
Bản Home Premium x64:

Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn] Images?q=tbn:ANd9GcQHGuMKMiqZaF7w4MVE8gHXQN_CtMhvBlKhKLjxA19muEQu07w&t=1&usg=__pwPsbaON1tCFM3HjATua1oq_bMg=
- http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65733.isoKo down dc thì vô đây down:

Tổng hợp nhiều link khác
nhau, link càng ở trên thì càng "xịn". Các bạn download nếu thấy link
die thì thử link khác và report cho chủ topic fix link nhé.


Enterprise:
x86's direct link:
http://wb.dlservice.microsoft.com/dl....iso?Icid=1033

x64's direct link:
http://wb.dlservice.microsoft.com/dl...VAL_EN_DVD.iso

Windows 7 ISO Direct download link:
Windows 7 ISO Direct Download Links (more from Digital River):

32-bit Windows 7 Home Premium x86 ISO
Digital River: http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65732.iso
64-bit Windows 7 Home Premium x64 ISO
Digital River: http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65733.iso
32-bit Windows 7 Professional x86 ISO
Digital River: http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65804.iso
64-bit Windows 7 Professional x64 ISO
Digital River: http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65805.iso
__________________

English

كود
كود:
Starter (OEM):
x86's direct link:
http://fs24.luxport.ru/get/314586/WI...FORUMS.EXT.iso
كود:
Home Basic (Retail):
x86's direct link:
http://fs24.luxport.ru/get/309939/WI...FORUMS.EXT.iso

x64's direct link:
http://fs1.luxport.ru/get/312091/760...RER_EN_DVD.iso
كود:
Home Basic (OEM):
x86's direct link:
http://fs5.luxport.ru/get/309687/760...REO_EN_DVD.iso

x64's direct link:
http://fs5.luxport.ru/get/309744/760...REO_EN_DVD.iso
كود:
Home Premium (Retail):
x86's direct link:
http://fs9.luxport.ru/get/309897/WIN...FORUMS.EXT.iso

x64's direct link:
http://fs23.luxport.ru/get/309895/WI...FORUMS.EXT.iso
كود:
Home Premium (OEM):
x86's direct link:
http://fs6.luxport.ru/get/309423/760...REO_EN_DVD.iso

x64's direct link:
http://fs5.luxport.ru/get/309772/760...REO_EN_DVD.iso
كود:
Professional (Retail):
x86's direct link:
http://fs5.luxport.ru/get/323617/WIN...FORUMS.EXT.iso

x64's direct link:
http://fs7.luxport.ru/get/323619/en_..._x15-65805.iso
كود:
Professional (OEM):
x86's direct link:
http://fs5.luxport.ru/get/309173/760...REO_EN_DVD.iso
x64's direct link:
http://fs5.luxport.ru/get/309680/760...REO_EN_DVD.iso
كود:
Professional E (OEM, Volume License):
x86's direct
http://fs11.luxport.ru/get/126009/76...VOL_EN_DVD.iso

x64's direct link:
http://fs23.luxport.ru/get/119744/76...VOL_EN_DVD.iso
كود:
Professional N (OEM, Volume License):
x64's direct link:
http://fs9.luxport.ru/get/116935/760...VOL_EN_DVD.iso
كود:
Enterprise (OEM, Volume License):
x86's direct link:
http://fs14.luxport.ru/get/309977/76...VOL_EN_DVD.iso

x64's direct link:
http://fs8.luxport.ru/get/309979/760...VOL_EN_DVD.iso
كود:
Enterprise E (OEM, Volume License)
x64's direct link:
http://fs8.luxport.ru/get/116939/760...VOL_EN_DVD.iso
كود:
Enterprise N (OEM, Volume License):
x86's direct link:
http://fs5.luxport.ru/get/312645/760...VOL_EN_DVD.iso

x64's direct link:
http://fs8.luxport.ru/get/117127/760...VOL_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate (Retail):
x86's direct link:
http://fs37.luxport.ru/get/166240/76...RER_EN_DVD.iso

x64's direct link:
http://fs8.luxport.ru/get/229368/760...RER_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate (OEM):
x86's direct link:
http://fs7.luxport.ru/get/311831/760...REO_EN_DVD.iso

x64's direct link:
http://fs17.luxport.ru/get/311834/76...REO_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate E (Retail):
x86's direct link:
http://fs5.luxport.ru/get/377236/760...RER_EN_DVD.iso

x64's direct link:
http://fs5.luxport.ru/get/377233/760...RER_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate E (OEM):
x64's direct link:
http://fs12.luxport.ru/get/126393/76...REO_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate N (Retail):
x86's direct link:
http://fs27.luxport.ru/get/103278/76...RER_EN_DVD.iso

x64's direct link:
http://fs13.luxport.ru/get/102503/76...RER_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate N (OEM):
x86's direct link:
http://fs12.luxport.ru/get/126544/76...REO_EN_DVD.iso

x64's direct link:
http://fs11.luxport.ru/get/126534/76...REO_EN_DVD.iso

en_windows_7_professional_n_x86_dvd_x16-13548.iso:
mediafire.com ?sharekey=1d7ce983385de820e7c82ed4b8f0c38060743f90 f36ee4d2b16e5c9d3b204475

en_windows_7_professional_vl_build_x86_dvd_x15-71033:
http://win7store.net/Database/en_windows_7_professional_vl_build_x86_dvd_x15-71033.iso_Joey_xxxDarkNess_xxx_
_Joey_xxxDarkNess_xxx_
Tử thần
Tử thần

Trạng thái : Nothings is interesting
Bài gửi : 4395
C.A.P : 40146
Reputation : 90

Tài sản
Tài sản:

code Re: Tải toàn bộ phiên bản win 7[có hướng dẫn]

Bài gửi by _Joey_xxxDarkNess_xxx_ on Thu Jul 07, 2011 12:12 pm

Ngoài ra các bạn có thể down cái này về [vì cái này là win 7]bản phụ dùng trong 30 ngày nên down rất nhanh ko giống các bản chính hãng dùng mãi mãi như trên!
Nếu gần hết hạn bạn có thể dùng các tôl để kéo dài thời gian sử dụng hơn!
http://www.torrenthound.com/hash/5554e3f765aba3a7acf78c048b49621196de7ef0/torrent-info/7971.0.110324-1900-x86fre-client-en-us-OEM-Ultimate-GRMCULFREO-E

    Hôm nay: Wed Oct 23, 2019 8:07 am