Latest topics


[Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Thu Nov 03, 2011 8:36 pm

Random number (50,100) : 94

Random number (50,100) : 64


Được sửa bởi Ember Celica ngày Fri Nov 21, 2014 11:24 pm; sửa lần 2.
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Thu Nov 03, 2011 8:36 pm

Random number (50,100) : 55
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Thu Nov 03, 2011 8:37 pm

Random number (1,50) : 14
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 04, 2011 3:34 pm

Dice 3
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 04, 2011 3:35 pm

Dice
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 04, 2011 3:35 pm

[dice][/dice]
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Sun Nov 06, 2011 7:28 pm

Dice
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Sun Nov 06, 2011 7:28 pm

The member 'Jokin' Speaker' has done the following action : Dice

'Xúc xắc' :
[Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 110
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Sun Nov 06, 2011 7:28 pm

Dice
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Sun Nov 06, 2011 7:28 pm

The member 'Jokin' Speaker' has done the following action : Dice

#1 'Xúc xắc' :
[Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 410

--------------------------------

#2 'Xúc xắc' :
[Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 210

--------------------------------

#3 'Xúc xắc' :
[Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 610
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Sun Nov 06, 2011 7:29 pm

TEST THÀNH CÔNG.
LOCKED TOPIC.
CHUẨN BỊ MỞ SÒNG.
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 10:54 pm

híhí
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 10:54 pm

The member 'Ember Celica' has done the following action : Dice

'Xúc xắc' :
[Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 1xx10
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 10:55 pm

hịhị
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 10:55 pm

The member 'Ember Celica' has done the following action : Dice

'Xúc xắc' :
[Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 1xx10
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 10:56 pm

sao toàn là chúc chích vậy :v
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 10:56 pm

The member 'Ember Celica' has done the following action : Dice

'Xúc xắc' :
[Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 5xx10
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 10:57 pm

ôi con năm `v`
test lần cuối
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 10:57 pm

The member 'Ember Celica' has done the following action : Dice

'Xúc xắc' :
[Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 1xx10
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 10:58 pm

ơ cái đậu lại chúc chích là sao
ghét làm phát nữa This dice is not existing.
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 10:59 pm

good, bbcode added \(`v`)/
This dice is not existing.
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 11:04 pm

blablabla `v` This dice is not existing.
Ember Celica
Ember Celica
Tử thần
Tử thần

Bài gửi : 1695
C.A.P : 37878
Reputation : 20

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Ember Celica on Fri Nov 21, 2014 11:23 pm

How to dice ' v'
[Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) IbulrScGpme4Bg

Kết quả: This dice is not existing.
TheLazyCloud
TheLazyCloud
Một tuổi
Một tuổi

Trạng thái : Moira: "Ngày nào cũng được thưởng thức một tách trà như thế này thì đến tôi có chết cũng mãn nguyện.
Bài gửi : 153
C.A.P : 190
Reputation : 8

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by TheLazyCloud on Fri Nov 21, 2014 11:25 pm

Test This dice is not existing.
NPCs
NPCs
Ma mới
Ma mới

Bài gửi : 1
C.A.P : 5
Reputation : 5

Tài sản
Tài sản:

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by NPCs on Fri Nov 21, 2014 11:27 pm

à nhưng mà dice xong thì không dc edit post nữa đâu nhé ` v`
This dice is not existing.

Sponsored content

code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

Bài gửi by Sponsored content


    Hôm nay: Wed Oct 23, 2019 7:25 am