Latest topics


Hero Dota : Razzil Darkbrew - The Alchemist

[Kjd]OngNoi
[Kjd]OngNoi
V.I.P
V.I.P

Trạng thái : Độc thân
Bài gửi : 137
C.A.P : 885
Reputation : 6

code Hero Dota : Razzil Darkbrew - The Alchemist

Bài gửi by [Kjd]OngNoi on Fri Feb 18, 2011 10:07 pm

Hero Dota : Razzil Darkbrew - The Alchemist Icon
Hero Dota : Razzil Darkbrew - The Alchemist Character
Strength : 25 + 1.8
Agility : 11 + 1.2
Intelligence : 25 + 1.8

Tiểu sử
Tham gia vào Sentinel chỉ vì lợi ích cá nhân, nhà giả kim truy lùng và tích góp của cải để trang trải cho những cuộc nghiên cứu bất tận của mình. Tàn bạo và độc ác, con goblin vô nhân tính này không quan tâm tới gì khác ngoài số tiền thưởng lớn. Cho dù có làm tê liệt kẻ thù bởi các hóa chất độc hại hay dìm chúng vào trong dung dịch axit thì Razzil Darkbrew vẫn kiên định, bất chấp chúng có van xin trong sự thống khổ. Mặc dù khét tiếng là tàn bạo và vô nhân tính trong hành động của mình, anh ta vẫn thành công trong việc góp phần phá hủy Scourge hùng mạnh bằng những hóa chất ghê tởm nhất.

Thông số
* Thuộc: Sentinel
* Damage: 49 - 58
* Armor: 0.6
* Movespeed: 295
* Attack Range: 128 (melee)
* Attack Animation: 0.35 / 0.65
* Casting Animation: 0.4 / 0.5
* Base Attack Time: 1.7
* Đường đạn: lập tức
* Tầm nhìn: 1800 ngày/ 1400 đêm

Skills
Hero Dota : Razzil Darkbrew - The Alchemist Skill-0Acid Spray: Phóng ra axít đậm đặc quanh 1 vùng lớn, gây damage và giảm armor những kẻ thù đứng trong vùng đó.
Lvl 1: 8 damage/s, -3 armor
Lvl 2: 16 damage/s, -4 armor
Lvl 3: 24 damage/s, -5 armor
Lvl 4: 32 damage/s, -6 armor
-Mana: 160
-CD: 22s
-AoE: 625
-Dur: 16s
+Damage tổng hợp.
+Gây damage xuyên chống phép.
+AoE gây damage lớn hơn so với hình ảnh hiển thị.

Hero Dota : Razzil Darkbrew - The Alchemist Skill-1Unstable Concoction: Razzil chế tạo 1 loại hóa chất ko ổn định để ném vào kẻ thù, gây damage và stun. Razzil sẽ pha chế trong vòng 5s, mỗi giây sẽ làm hóa chất mạnh thêm. Nếu sau 5s mà Razzil ko ném hóa chất đó trước khi nó phát nổ thì Razzil sẽ nhận damage và stun. Nếu ném quá trễ thì hóa chất có thể phát nổ trong ko trung.
Lvl 1: lên tới 120 damage và 1.75s stun
Lvl 2: lên tới 180 damage và 2.5s stun
Lvl 3: lên tới 240 damage và 3.25s stun
Lvl 4: lên tới 300 damage và 4s stun
-Mana: 120
-CD: 16s
-AoE: ko có
-Dur: 0.25-1.75/0.25-2.5/0.25-3.25/0.25-4
+Damage vật lý.
+Trong thời gian pha chế, Razzil có thể di chuyển.
+Con số đếm trên đầu Razzil cho biết thời gian pha chế.
+Hóa chất di chuyển với 900ms và cho sight 400 ngày/400 đêm.
+Nếu hóa chất phát nổ giữa ko trung, nó sẽ tác dụng lên 1 kẻ thù trong 175 AoE quanh vị trí nổ.
+Bị block bởi Linken's Sphere.

Hero Dota : Razzil Darkbrew - The Alchemist Skill-2Goblin's Greed: Razzil học được cách biến xác kẻ thù thành vàng, cho thêm gold mỗi khi giết creep trong 20s.
Lvl 1: thêm 2 gold và 2 bonus gold mỗi creep
Lvl 2: thêm 4 gold và 2 bonus gold mỗi creep
Lvl 3: thêm 6 gold và 2 bonus gold mỗi creep
Lvl 4: thêm 8 gold và 2 bonus gold mỗi creep
-Dur: 20s
-Passive
+Số gold cao nhất nhận được là 18.
+Hoạt động trên hero.
+Lệnh -gg có thể cho biết số bonus gold nhận được.

Hero Dota : Razzil Darkbrew - The Alchemist Skill-3Chemical Rage: Razzil cho con Ogre của mình uống 1 loại hóa chất, con Ogre hóa điên, giảm BAT, tăng hp, regen và bonus ms.
Lvl 1: 1.45 BAT, 300 bonus hp, 15 hp regen, 3 mana regen, +30 ms
Lvl 2: 1.35 BAT, 600 bonus hp, 30 hp regen, 7.5 mana regen, +40 ms
Lvl 3: 1.20 BAT, 900 bonus hp, 60 hp regen, 12 mana regen, +60 ms
-Mana: 50/100/150
-CD: 45s
-AoE: ko có
-Dur: 25s
+Có 0.35s thời gian biến hình.
+Trong thời gian biến hình có thể tránh stun.Hero Dota : Razzil Darkbrew - The Alchemist 123

    Hôm nay: Thu Oct 17, 2019 10:15 pm