Latest topics


[Items DotA] Shiva`s Guard

Yummiah
Yummiah
Chủ nhà
Chủ nhà

Trạng thái : ... I cAn WaIt FoReVeR ...
Bài gửi : 1022
C.A.P : 7252
Reputation : 68

Tài sản
Tài sản:

code [Items DotA] Shiva`s Guard

Bài gửi by Yummiah on Thu Apr 28, 2011 4:39 pm

[Items DotA] Shiva`s Guard Icon
Shiva's Guard
Tổng giá: 4700
Tên gọi khác: Giáp băng

Món đồ hợp thành
[Items DotA] Shiva`s Guard Thumb Plate Mail ( 1400 )
[Items DotA] Shiva`s Guard Thumb Mystic Staff ( 2700 )
[Items DotA] Shiva`s Guard Thumb Shiva's Guard ( 600 )

Công dụng
30 Intelligence
15 Armor
Passive: Freezing Aura
-25 tốc độ đánh của đối phương trong phạm vi 1000 AoE.
Active: Arctic Blast
Tạo ra một làng són băng giá. Đối tượng trúng phải làn sóng sẽ chịu 200 magic damage và tốc độ sẽ bị giảm 40% trong vòng 4 seconds. Làn sóng bắt đầu từ 300 đến lớn nhất là 744. 100 mana. 30 giây hồi phục.There's only - 1 think ... 2 do ... 3 words ... 4 you I LOVE YOU
[Items DotA] Shiva`s Guard Sabers10

    Hôm nay: Wed Oct 23, 2019 6:55 am