Latest topics


[Items DotA] Bloodstone

Yummiah
Yummiah
Chủ nhà
Chủ nhà

Trạng thái : ... I cAn WaIt FoReVeR ...
Bài gửi : 1022
C.A.P : 7252
Reputation : 68

Tài sản
Tài sản:

code [Items DotA] Bloodstone

Bài gửi by Yummiah on Fri Apr 29, 2011 10:26 am

[Items DotA] Bloodstone Icon
Bloodstone
Tổng giá: 5050
Tên gọi khác: Ngọc máu

Món đồ hợp thành
[Items DotA] Bloodstone Thumb Soulbooster ( 3300 )
[Items DotA] Bloodstone Thumb Perseverance ( 1750 )

Công dụng
500 HP
400 Mana
Hồi phục 8 HP/s
Hồi phục 200% Mana/s
Passive: Bloodpact
Tăng 1 bậc nếu có heroes phe khác chết trong phạm vi 1000 AoE. Mỗi 1 cấp tăng 1 mana hồi phục mỗi giây. Khi người sử dụng chết, sẽ mất 3 cấp ( giảm xuống ) những sẽ phục hồi 400 + 30 HP mỗi bậc của viên ngọc cho đồng đội trong phạm vi 1700 range. Trong khi chết, người sử dụng tạo ra tầm nhìn trong phạm vi 1800 AoE tính từ chỗ chết, và kinh nghiệm trong phạm vi 1000 AoE. Số tiền mất khi chết sẽ được giảm bớt 30 đồng cho 1 cấp bậc của viên ngọc. Thời gian chết giảm 3 giây cho 1 cấp bậc của viên ngọc.There's only - 1 think ... 2 do ... 3 words ... 4 you I LOVE YOU
[Items DotA] Bloodstone Sabers10

    Hôm nay: Fri Oct 18, 2019 12:58 am