Latest topics


tạo thêm chức translator và banned

_Joey_xxxDarkNess_xxx_
_Joey_xxxDarkNess_xxx_
Tử thần
Tử thần

Trạng thái : Nothings is interesting
Bài gửi : 4395
C.A.P : 40146
Reputation : 90

Tài sản
Tài sản:

code tạo thêm chức translator và banned

Bài gửi by _Joey_xxxDarkNess_xxx_ on Tue Jun 07, 2011 9:54 am

Vì 4r này chưa có trans nên admin hãy thêm chức này vào để cho mem trans mâng ấy mừ.Còn bnned là để cho các nhok có chữ để bị ban

    Hôm nay: Fri Oct 18, 2019 1:38 am