Latest topics


[hướng dẫn]Background image

_Joey_xxxDarkNess_xxx_
_Joey_xxxDarkNess_xxx_
Tử thần
Tử thần

Trạng thái : Nothings is interesting
Bài gửi : 4395
C.A.P : 40146
Reputation : 90

Tài sản
Tài sản:

code [hướng dẫn]Background image

Bài gửi by _Joey_xxxDarkNess_xxx_ on Tue Jul 05, 2011 10:12 pm

Background image - giúp ta chèn text lên trên hình ảnh có sẵnTrick nho nhỏ với [limit]: background image [hướng dẫn]Background image 233705677

[hướng dẫn]Background image 4647031718_168b2c3539_o


In the light of the sun, is there anyone?
<blockquote>

In the light of the sun, is there anyone?
Oh, it has begun...
Oh dear you look so lost,
Eyes are red and tears are shed.
This world you must have crossed...

You said

You don't know me, and you don't even care. Oh, yeah.
You said you don't know me, and you don't wear my chains. Oh, yeah.

Essential, and yet appealed
Carry all your thoughts, across an open field
When the flowers gaze at you
They're not the only ones who cry when they see you

You said you don't know me, and you don't even care. Oh, yeah.
And you said you don't know me, and you don't wear my chains. Oh, yeah.

She said: I think I'll going to Boston, I think I'll start a new life
I think I'll start it over where no one knows my name
I'll get out of California; I'm tired of the weather
I think I'll get a lover, and fly them out to Spain
I think I'll go to Boston.
I think that I'm just tired
I think I need a new town to leave this all behind
I think I need a sunrise - I'm tired of the sunset
Hear in the middle of summer, some snow would be nice

Oh, yeah.


Boston, where no one knows my name...</blockquote>Quên cái lyric đi nhé, mềnh vớ đại một cái hình với một ít text thôi điểm đặc biệt chắc mọi người cũng biết rồi: text trên ảnh select được, nói cách khác ảnh đã thành background-image có điều cách này không dùng được cho các background dạng lặp (pattern)

Code:

[limit=0]<ảnh nền>[/limit]r=Green]<độ rộng mong muốn>][/limit]

    Hôm nay: Thu Oct 17, 2019 10:16 pm