Latest topics

» [Vale City] Elysium Hotel - Nơi tập trung cho học viên đến Beacon by Rocket Miles Tue Jul 07, 2015 2:42 pm

» [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) by TheLazyCloud Tue Mar 17, 2015 10:47 am

» [World of Remnant Close Beta] Ghi danh vào World of Remnant (Deadline 9/03/2015) by Leane Rousseau Mon Mar 09, 2015 8:07 pm

» [Patch Island] East shore by Crescent Rose Sun Mar 08, 2015 11:36 pm

» [Vale City] Harbor by Crescent Rose Sun Mar 08, 2015 11:29 pm

» Bản thông báo - Dự báo thời tiết by Crescent Rose Wed Mar 04, 2015 8:05 pm

» [The Wild] Mount Beryls by Ember Celica Mon Feb 16, 2015 10:50 pm

» [The Wild] Maze by Ember Celica Mon Feb 16, 2015 10:49 pm

» [The Wild] Grimm Town by Ember Celica Mon Feb 16, 2015 10:48 pm

» [The Wild] Sonata Valley by Ember Celica Mon Feb 16, 2015 10:47 pm


+12
XxPennyxX
Pocky
tearsdrive
Cheshire
Crescent Rose
XanhElizabeth
ThunderatSky
Noire
CamSeuss
Natalia_Kurayami
NPCs
Ember Celica
16 posters

  [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Thu Nov 03, 2011 8:36 pm

  Random number (50,100) : 94

  Random number (50,100) : 64


  Được sửa bởi Ember Celica ngày Fri Nov 21, 2014 11:24 pm; sửa lần 2.
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Thu Nov 03, 2011 8:36 pm

  Random number (50,100) : 55
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Thu Nov 03, 2011 8:37 pm

  Random number (1,50) : 14
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 04, 2011 3:34 pm

  Dice 3
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 04, 2011 3:35 pm

  Dice
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 04, 2011 3:35 pm

  [dice][/dice]
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Sun Nov 06, 2011 7:28 pm

  Dice
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Sun Nov 06, 2011 7:28 pm

  The member 'Jokin' Speaker' has done the following action : Dice

  'Xúc xắc' :
  [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 110
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Sun Nov 06, 2011 7:28 pm

  Dice
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Sun Nov 06, 2011 7:28 pm

  The member 'Jokin' Speaker' has done the following action : Dice

  #1 'Xúc xắc' :
  [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 410

  --------------------------------

  #2 'Xúc xắc' :
  [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 210

  --------------------------------

  #3 'Xúc xắc' :
  [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 610
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Sun Nov 06, 2011 7:29 pm

  TEST THÀNH CÔNG.
  LOCKED TOPIC.
  CHUẨN BỊ MỞ SÒNG.
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 10:54 pm

  híhí
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 10:54 pm

  The member 'Ember Celica' has done the following action : Dice

  'Xúc xắc' :
  [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 1xx10
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 10:55 pm

  hịhị
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 10:55 pm

  The member 'Ember Celica' has done the following action : Dice

  'Xúc xắc' :
  [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 1xx10
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 10:56 pm

  sao toàn là chúc chích vậy :v
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 10:56 pm

  The member 'Ember Celica' has done the following action : Dice

  'Xúc xắc' :
  [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 5xx10
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 10:57 pm

  ôi con năm `v`
  test lần cuối
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 10:57 pm

  The member 'Ember Celica' has done the following action : Dice

  'Xúc xắc' :
  [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) 1xx10
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 10:58 pm

  ơ cái đậu lại chúc chích là sao
  ghét làm phát nữa This dice is not existing.
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 10:59 pm

  good, bbcode added \(`v`)/
  This dice is not existing.
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 11:04 pm

  blablabla `v` This dice is not existing.
  Ember Celica
  Ember Celica
  Tử thần
  Tử thần


  Bài gửi : 1695
  C.A.P : 37878
  Reputation : 20

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Ember Celica Fri Nov 21, 2014 11:23 pm

  How to dice ' v'
  [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) IbulrScGpme4Bg

  Kết quả: This dice is not existing.
  TheLazyCloud
  TheLazyCloud
  Một tuổi
  Một tuổi


  Trạng thái : Moira: "Ngày nào cũng được thưởng thức một tách trà như thế này thì đến tôi có chết cũng mãn nguyện.
  Bài gửi : 153
  C.A.P : 190
  Reputation : 8

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by TheLazyCloud Fri Nov 21, 2014 11:25 pm

  Test This dice is not existing.
  NPCs
  NPCs
  Ma mới
  Ma mới


  Bài gửi : 1
  C.A.P : 5
  Reputation : 5

  Tài sản
  Tài sản:

  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by NPCs Fri Nov 21, 2014 11:27 pm

  à nhưng mà dice xong thì không dc edit post nữa đâu nhé ` v`
  This dice is not existing.

  Sponsored content


  code Re: [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào)

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Mon Mar 27, 2023 12:49 am